Investice - vítězství rozumu

Co je doma, to se počítá! Nebo ne?

Investování není nám lidem vlastní. Překážejí nám silné emoce – (iluzorní) ztráta kontroly, strach z neznámého, odložené potěšení z konzumace. A deset dalších.

Vítězství rozumu přitom dává v případě investic ohromný smysl. Jsou cestou k větší finanční nezávislosti. A tedy svobodě.

I u lidí, kteří nevydělávají horentní sumy.

Racionálně investované peníze nejenže neztratí svou hodnotu, ale ona s časem (čím déle, tím více) roste. A mít na práci nezávislý zdroj příjmů se hodí vždycky.

Je však třeba si s klidem a nadhledem odpovědět si na klíčové otázky:

🎯 Co chci investováním dosáhnout?

Chcete zvýšit své budoucí příjmy během důchodu? Pořídit si vysněné auto? Investovat do svého podnikání? Jasný cíl vám pomůže lépe zaměřit své investiční strategie.

📆 Jaký mám investiční horizont?

Na jak dlouho jste ochotni své peníze investovat? Zvažte, zda jde o krátkodobý cíl (např. dovolená), střednědobý (koupě nemovitosti) nebo dlouhodobý (důchod). Délka investičního horizontu ovlivní volbu investičních nástrojů a rizika. Mějte na paměti, že vyšších výnosů nelze dosáhnout bez krátkodobých poklesů. Proto buďte trpělivý a časem budete odměněni.

🤝 Jak moc se chci v procesu sám angažovat?

Investování může být aktivní (sledování trhu, reagování na události), nebo pasivní (nákup a držení). Máte čas a chuť se intenzivně věnovat investicím?

📉 Jaké maximální poklesy jsem schopen unést?

Každá investice nese jistá rizika. Je důležité si uvědomit, jak velký pokles hodnoty portfolia jste ochotni akceptovat.

📈 Aktivně spravované podílové fondy nebo pasivní ETF fondy?

Pro investory, kteří se o investice nechtějí samostatně starat, jsou aktivně řízené podílové fondy a pasivní investice prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů) často vhodným řešením. Aktivní fondy nabízí profesionální správu pod kontrolou portfolio manažerů a většinou mají užší zaměření na jednotlivé segmenty. Pasivní fondy přinášejí širší diverzifikaci za nižší poplatky. Mé doporučení je tyto produkty ideálně kombinovat dle vašich cílů a možností.

🤝 Jsem připraven spravovat sám nebo s někým nezaujatým?

Rozhodněte se, zda se chcete o své investice starat sami, nebo zda hledáte odbornou pomoc. Sami určitě více proniknete do dané problematiky, na druhou stranu je třeba tomu věnovat poměrně hodně času. Za sebe upozorňuji hlavně na emocionální stránku věci, kdy pod tlakem vlastních emocí děláme rozhodnutí, která někdo nezávislý dokáže lépe vyhodnotit, a zvýšit tím úspěšnost investice.

Pokud máte nějaké otázky, rád na ně odpovím!