OSVČ nebo majitel firmy?

Svět podnikání je neúprosný. Všichni musíme bojovat. Abychom přežili. Rostli. Nebo dominovali na trhu.

O úspěchu rozhoduje stejně jako v přírodě naše unikátní strategie. Častá otázka, kterou s klienty řešíme, proto zní:

"Mám být jako liška, nebo lev? OSVČ, nebo S.R.O.?"

Liška – stejně jako OSVČ – je bystrý a neuvěřitelně přizpůsobivý tvor. Dokáže chytře a rychle reagovat na změny na trhu i legislativní nepřízně. Je schopen přežít v opravdu náročných podmínkách. Flexibilita a nezávislost je jeho hlavní síla.

Nemusí se potýkat s těžkopádnými korporátními strukturami a složitým účetnictvím. Podnikání je odrazem jeho schopností a vize. Zároveň mívá o něco výhodnější podmínky při poskytovatelů úvěrů.

Nevýhodou je, že plně ručí celým svým majetkem za všechny své dluhy a závazky.

Lev je silný. Má respekt. Je schopen dobývat nové teritorium. S.R.O. má větší právní jistotu. Působí profesionálněji pro investory. Má více možností pro rychlý růst a vytvoření silné značky.

Odpovědnost majitelů za dluhy je omezená do výše základního kapitálu. Čím rizikovější je tedy vaše činnost, tím spíše byste měli zvolit založení S.R.O., abyste se vyhnuli případným ztrátám na majetku.

Na oplátku vyžaduje S.R.O. větší počáteční investici, více administrativy a stejně jako lev potřebuje více potravy/zdrojů pro svůj život.

Co se týče “oblíbeného” tématu všech podnikatelů: daní. Příjmy OSVČ jsou zdaněny ve výši 15 %, zatímco S.R.O. platí daň ve výši 19 %. Pokud tedy očekáváte nižší obraty, může být OSVČ výhodnější díky nižší sazbě daně z příjmů. Naopak u S.R.O. není třeba z příjmů odvádět ještě sociální a zdravotní pojištění.

Na druhou stranu, OSVČ může se svými příjmy nakládat zcela libovolně, zatímco S.R.O. musí každý výdaj doložit do účetnictví.

Pokud je vaším snem být majitelem firmy,raději rovnou založte S.R.O.. I kdyby by pro vás OSVČ bylo aktuálně výhodnější. Řešil jsem v poslední době několik převodů z OSVČ na S.R.O. A rozhodně to není jednoduchý proces. Bude vás stát nemalé úsilí a více peněz, než kdybyste založili rovnou S.R.O.

Co se týká financování nákupu nemovitostí pro vlastní potřebu, banky preferují OSVČ formu. Nicméně některé umí pracovat i se zisky a obraty vlastněného S.R.O.