Psychologické faktory ovlivňující nakládání s penězi

Člověk udělá denně cca 35 000 rozhodnutí. Z nich se jen 5 % děje na úrovni vědomí. Zbytek řídí autopilot.

Na racionální bytosti dost málo, nemyslíte?

Rozum bohužel často nevládne ani při rozhodování o vlastních penězích. Na jaké psychologické faktory si tedy dát pozor

 • Emoce a nálada
  Strach a chamtivost jsou dvě hlavní emoce, které ovlivňují investiční rozhodování. Strach vede k prodávání akcií v době poklesu trhu, zatímco chamtivost velí k nákupu v době růstu. Obě strategie mohou být v závislosti na okolnostech velmi riskantní..

 • Kognitivní zkreslení
  Psychologické tendence, které vedou k nesprávnému vnímání reality. Příklady zahrnují potvrzovací zkreslení (preferuji informací, která potvrzuje mou představu), nadhodnocení (přeceňuji pravděpodobnost významných událostí) a náklon ke ztrátě (viz níže).

 • Kotvení (Anchoring)
  Tendence spoléhat se na první kus informací, který je přijat (kotva), při rozhodování. Například, pokud je první viděnou cenou za akcii 100 dolarů, může investor považovat tuto cenu za "spravedlivou" i v budoucnu, i když se podmínky na trhu změnily.

 • Mentální účetnictví (Mental Accounting)
  Lidé si rozdělují své peníze do různých "účtů" v jejich myslích na základě různých cílů, zdrojů peněz atd. Spoří například peníze na nízkoúročený spořicí účet a zároveň mají dluh na kreditní kartě s vysokým úrokem, místo aby úspory použili na splacení dluhu, což by bylo finančně optimální rozhodnutí. K tomu dochází proto, že lidé tyto dva balíčky peněz kategorizují odlišně: jeden jako úspory, na které se nesmí sahat, a druhý jako dluh, který se má časem splatit.

 • Stádní chování (Herding)
  Řekněme, že na večírku zaslechnete rozhovor, v němž se lidé baví o konkrétní akcii, do níž všichni investovali. Jsou nadšení a říkají, že to bude "další velká věc". Přestože jste o této společnosti nikdy předtím neslyšeli a sami jste si neudělali žádný průzkum, nadšení skupiny vás přesvědčí, abyste si akcie druhý den koupili. Jedná se o klasický příklad stádního chování, kdy následujete dav namísto racionálního investičního rozhodnutí.

 • Averze ke ztrátě (Aversion to Loss)
  Lidé cítí větší bolest ze ztráty než radost ze stejně velkého zisku. Proto se vyhýbají investicím, které mohou přinést ztrátu, i když by mohly také přinést zajímavé zisky.

Závěr?
Emoce jsou koření života, ale pro úspěch ve světě financí je lepší společníkem klid, rozvaha a komplexní pohled.