Dosáhněte na hypotéku i vy. Podívejme se, jak funguje zrušení DSTI v praxi.

Hypotéky se staly v poslední době hůře dostupné. Dosáhnout na úvěr určený k financování bydlení bylo kvůli přísným limitům pro mnoho Čechů nemožné. Od července 2023 ale Česká národní banka jeden z ukazatelů pro přidělení hypotéky deaktivovala a řada žadatelů tak teď může získat dříve nedostupný úvěr. O co přesně jde a jak to vypadá v mojí praxi?

Deaktivace ukazatele DSTI (vysvětlení viz. níže) ze strany ČNB neznamená, že by banky na českém trhu přestaly posuzovat příjmy a dluhy žadatelů, aby měly určitou záruku, že zvládnou úvěr splácet. Mohou ale díky mírnějším podmínkám hypotéku přidělit klientům, kteří před tím tabulkově přísný limit nesplňovali, ale v reálu můžou hypotéku v pohodě splácet.

Jeden z mých klientů se rozvedl a v rámci majetkového vypořádání potřeboval vyvázat svoji manželku z úvěru. Sám se svými příjmy nesplňoval podmínky ukazatele DSTI. Hypotéku po celou dobu sám řádně splácel, příjmy má dostatečné, jen se zkrátka nevešel do požadovaného limitu DSTI. Jeho bývalá manželka, také moje klientka, si chtěla pořídit nové bydlení, ale jelikož byla vázána jako spoludlužník ve staré hypotéce, tak také nesplňovala ukazatele DSTI a úvěr nemohla získat. Situace, ze které nebylo úniku, pokud klienti odmítli prodej domu, který je domovem pro jejich děti.

S klienty jsem průběžně pracoval a připravoval jejich situaci tak, aby měla v dohledné době řešení. Naši snahu urychlilo právě deaktivování DSTI ze strany ČNB. Klientovi jsem vyřídil novou hypotéku, pomocí které splatil předchozí úvěr a tím došlo k odblokování situace i u jeho manželky, se kterou nyní pracujeme na získání nového bydlení.

Limity to nekončí

Další úvěrový případ, který právě teď intenzivně řeším, dokazuje to, jak do karet žadatelům o hypotéku hraje také to, že ceny nemovitostí mírně klesly a v některých individuálních případech, třeba když majitel spěchá na prodej nemovitosti, se dají vyjednat velmi zajímavé slevy, a to i v řádu desítek procent oproti nabídkové ceně. Klient, který by ještě před pár měsíci neměl šanci vyhlédnutou nemovitost díky její původní ceně a DSTI získat, má nyní reálnou šanci, že získá nové bydlení za nižší cenu i levnější náklady na úvěr. Do pohybu se totiž daly i úrokové sazby hypoték, které dnes dokážu pro své klienty vyjednat.

Kdo další má novou šanci získat hypotéku?

Uspět mohou zejména lidé z lokalit, kde nemovitosti v posledních letech hodně podražily, typicky z okolí velkých měst jako Praha, Brno a některých krajských měst nebo obyvatelé Středočeského kraje. Domácnosti mají v těchto oblastech zpravidla i slušné příjmy a právě ony jsou tím příkladem, kdy se se splácením hypotéky zvládnou většinou v klidu vypořádat, jen to doteď tabulkově nevycházelo.

Deaktivace limitu pomůže také těm, kteří chtějí koupit oproti novostavbě levnější starší nemovitost s úmyslem ji zmodernizovat, a to i z hlediska spotřeby energií. Úvěrem lze financovat jak samotný nákup, tak modernizaci. Banky na takové „zelené financování“ slyší a často se díky rekonstrukci výrazně sníží pravidelné měsíční náklady za energie a majitelům se bude s hypotékou „snáze dýchat“.

Bankám se bude i lépe udělovat výjimka pro nesezdané páry nad 36 let, neboť tento věkový limit nemusí uplatňovat. Výhodnější situace může být také pro lidi žijící single, kteří s jedním příjmem nemohli na hypotéku dosáhnout.

Hypotéku snadněji získají také OSVČ, kdy se příjmy například vzhledem k výdajovým paušálům hůře kalkulují.

Situace se usnadní rovněž starším žadatelům, kteří měli problém s přidělením hypotéky kvůli věkové hranici, do kdy musí být hypotéka splacená. U většiny bank je tato hranice nastavena na 65 až 70 let. Deaktivace limitu DSTI pomůže například majitelům nemovitostí, kteří je už s hypotékou pořizovali, splácí a nyní by potřebovali další úvěr na modernizaci – budou si moct nastavit kratší dobu splácení s vyšší splátkou a stejně tak splní podmínky pro přidělení hypotéky.

Co je to DSTI?

DSTI je zkratka anglického pojmu „Debt Service to Income“, který vyjadřuje poměr mezi měsíčními splátkami všech dluhů a čistým měsíčním příjmem žadatele o půjčku.

Zdroj: Broker Trust