5 TIPŮ PRO ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÉ INVESTORY PŘI POKLESECH NA TRHU

5 tipů pro začínající i pokročilé investory při poklesech na trhu

Pokud vaši klienti investují poprvé, může pro vás být práce s počátečním vkladem a sestavením portfolia obtížná. A pokud zrovna klesají trhy? Ještě horší. Níže naleznete 5 tipů, které vám pomohou snáze komunikovat s nezkušenými investory v neklidné době.

Při prvním investování peněz mohou mít klienti pocit, že se vrhají do rozbouřeného moře a neprozkoumaného terénu. O to větší nervy to mohou být v období, kdy jsou trhy nestabilní.

Pokud nakonec klienti usoudí, že jsou připraveni, pomozte jim lépe překonat prvotní nesnáze. Přinášíme vám 5 tipů, jak jim pomoci začít investovat i v době poklesu trhu, s klidnou myslí.

1. “Mějte pohotovostní rezervu.”

Rozhovor o plánování pro případ nouze může být skvělým způsobem, jak nové investory přivést k myšlence investování. Pomozte klientovi odložit stranou zhruba 3 až 6 měsíčních výdajů a pravidelných plateb, a vytvořit tak nouzový fond uložený v hotovostním portfoliu (MP1 nebo MP2).

Tato záchranná síť dodá vašemu klientovi jistotu, že bude moci investovat zbytek svých peněz agresivněji – a s menšími obavami.

2. “Investujte svým vlastním tempem.”

Jednorázové investování umožňuje klientům okamžitě optimalizovat své peníze ve vhodné strategii portfolia, přitom na základě jejich konkrétních cílů i časového horizontu. Přestože tento přístup může v dlouhodobém horizontu přinést lepší investiční výsledek, nezkušení investoři mohou váhat. Vaši klienti, kteří jsou averznější k riziku, mohou dát přednost pravidelnému investování a rozložit tak riziko během volatilních tržních období.

Dalším přístupem je investovat peníze postupně, pomocí naplánovaných tranší. Peníze tak leží v hotovostním portfoliu, kde jsou pojištěné a úročené zajímavým úrokem, a po dopředu nastavených tranších se postupně uvolňují a investují do dynamičtějšího portfolia. Tím, že si klient nastaví vlastní tempo, se může cítit bezpečněji při dalším postupu. Navíc může automaticky využít případné tržní poklesy k výhodnějšímu nákupu investic.

3. “Zaměřte se na svůj časový horizont.”

Připomeňte klientům, že ne všechny jejich investice musí mít stejnou míru rizika.

Vaši klienti pravděpodobně investují za účelem dosažení více finančních cílů najednou, jako je například záloha na bydlení, budoucí výdaje na studium nebo odchod do důchodu. Každý z těchto finančních cílů má pravděpodobně jiný časový horizont, a podle toho by se měl investovat.

Rozdělení investic vašich klientů na jednotlivé cíle vám umožní lépe kontrolovat jejich riziko a sestavit individuální investiční plán. Díky tomu se také méně zkušení investoři mohou cítit pohodlněji, pokud jde o míru rizika, kterou podstupují v poměru k tomu, jak brzy budou potřebovat přístup k určitému kyblíku peněz.

Investiční plán v Edwardovi vám umožní uspokojit potřeby a investiční preference většiny klientů. Naše nástroje automatizují investování pomocí tranší, rebalancování, přesouvání peněz mezi kyblíky, vypořádání transakcí s cennými papíry a další činnosti. Díky tomu můžete efektivněji nastavovat a spravovat investiční plány svých klientů.

4. “Věnujte pozornost historickým souvislostem.”

Jako nový investor nemusí mít váš klient příliš povědomí o tom, co může z hlediska výnosů očekávat.

Uklidněte své klienty, že i mnoho jiných investorů před nimi zažívalo nervozitu a obavy ohledně dění na trzích. Od roku 1942 do roku 2022 prošly akcie v USA 15 medvědími trhy. V průměru trvají medvědí trhy přibližně 11,3 měsíce, což bývá výrazně kratší doba než býčí trhy, které trvají v průměru 4,4 roky. Připomeňte jim, že jejich akcie nepředstavují cáry cenných papírů, které se obchodují někde na burze, ale podíly v největších světových firmách. A propady jejich tržní ceny nejsou důvodem k jejich prodeji.

Měli byste se ujistit, že klienti chápou, že v minulosti došlo k mnoha propadům cen akcií a v budoucnu jich pravděpodobně zažijí ještě mnoho. Jsou nevyhnutelnou součástí investování a všichni investoři, noví i staří, by se měli naučit vyrovnat se s kolísáním trhu. Na pomoc si můžete vzít i tento článek.

Ačkoli mohou být vaši klienti v pokušení zastavit své pravidelné vklady nebo dokonce investice vybrat, když se trh propadá, připomeňte jim, že nyní je dle historie nejhorší čas pro výběry, a naopak nejlepší pro vklady díky aktuální slevě na trzích.

5. “Soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit.”

Vaši klienti nemohou kontrolovat akciový trh. Stejně tak nemohou ovlivnit zprávy, inflaci, růst HDP nebo míru nezaměstnanosti.

Mohou však kontrolovat, kolik spoří, jak moc podstupují riziko, jak důsledně plánují a jak reagují, když se trhy rozkolísají. Z dlouhodobého hlediska tlačte své klienty k tomu, aby se zaměřili na to, co mohou ovlivnit, a povzbuzujte je, aby se snažili ignorovat to, co ovlivnit nemohou.

Když medvědí trhy udeří, buďte si jisti, že Edward pracuje pro vaše klienty. Naše automatické zainvestování tranší, rebalancování portfolia a přesuny mezi kyblíky mohou vašim klientům pomoci překonat rozkolísaný trh.