KTERÉ INVESTICE NEJLÉPE OCHRÁNÍ PROTI INFLACI?

Které investice nejlépe chrání proti inflaci?

Inflace je plíživá síla, která pomalu ale jistě ukrajuje hodnotu našich peněz, a které si často nikdo nevšímá. V posledních měsících ale významně zrychlila a stala se z ní nepřehlédnutelná hrozba. Lidé, kteří mají úspory v bankách, nyní zoufale hledají způsob, jak hodnotu svých peněz ochránit. Nabízí se několik investičních řešení, ke všem je ale potřeba přistupovat obezřetně.

Nejlepší ochranu proti inflaci nabízí komodity, jenže…

Nejlepší třídou aktiv, která spolehlivě chrání proti rychle rostoucí inflaci, jsou komodity. Tedy koš základních produktů jako zemní plyn, ropa, měď, rýže a podobně. Historie nám ukazuje, že právě komodity byly nejvíce rostoucím aktivem v letech, kdy rychle rostla inflace. To ukazuje i tabulka 1.

Tabulka 1: Pět nejvyšších a nejnižších změn v roční míře inflace a související roční výnosy Akcií (US Large cap), státních dluhopisů (US long-term government bond) a komodit (Morningstar commodities index)

Snímek obrazovky 2023-03-24 v 11.36.08

Zdroj: edwardinvest.cz, Ibbotson SBBI yearbook

Jak do komodit investovat?

Komodity se obchodují na komoditních burzách a dnes existují jednoduše dostupné investiční produkty, jako jsou komoditní ETF fondy, které dokážou kopírovat vývoj cen komodit na trzích.

Buďte velmi opatrní

Znamená to tedy investovat nyní všechny úspory kvůli vysoké inflaci právě do komodit? Rozhodně ne. Komodity jsou extrémně kolísavé. Umí rychle růst, ale také rychle padat, což ukazuje druhá část Tabulky 1. Proto je nutné ke komoditám přistupovat velmi obezřetně – nejlépe si zvolit komodity jako jednu z částí vašeho celkového investičního portfolia.

Komodity jako součást portfolia

My v Edwardovi například využíváme zastoupení komodit v portfoliích, jejichž primárním cílem je ochrana kapitálu. Komodity mají v těchto portfoliích zastoupení maximálně 7,5 % a mixujeme je spolu s dalšími třídami aktiv, jako jsou státní dluhopisy vyspělých zemí, světové akcie a zlato. Takto “vyvážené” portfolio funguje jako tým, protože jednotlivé nástroje se vzájemně vyvažují. Když padají komodity a akcie, rostou dluhopisy a zlato. Důležité je pak portfolio pravidelně rebalancovat a využívat drobných příležitostí, kdy odprodáváte část toho, co zrovna vyrostlo a dokupujete to, co je zrovna levné.

Proti-inflační Dluhopisy Republiky

Dalším investičním nástrojem, který lze považovat za dobrou ochranu proti inflaci, jsou dluhopisy vázané na inflaci. Známé jsou též jako proti-inflační dluhopisy. Ministerstvo financí aktuálně nabízí českým občanům emisi Dluhopisů Republiky, kde je úroková sazba navázána na Index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem. Úrok se tedy mění každý rok podle skutečné inflace a dluhopisy jsou zaručeny českým státem. Proto jsou považovány za velmi bezpečnou investici.

Alternativa globálních proti-inflačních dluhopisů

Vedle českých proti-inflačních dluhopisů, které si může český investor koupit napřímo online nebo ve vybraných bankách, může investovat i do proti-inflačních dluhopisů vyspělých států. Učinit tak lze prostřednictvím ETF nebo podílového fondu přes finančního poradce. Výhoda takového řešení? Investor nedrží jeden dluhopis jednoho státu, ale několik desítek dluhopisů několika vyspělých států, jako jsou Amerika, Velká Británie nebo Německo. Málokdo si totiž uvědomuje, že i Česká republika jako stát může vyhlásit bankrot nebo nedostát svým závazkům. I česká koruna jako měna v sobě nese specifická rizika. Diversifikace je tedy hlavní výhodou takového řešení. Nevýhodou naopak to, že hodnota investičního fondu bude v čase kolísat a investor vždy ponese měnové riziko.

Pro dlouhodobé investory jsou nejspolehlivější akcie

Pro investory s dlouhodobými cíli nabízí nejlepší ochranu proti inflaci investice do akcií. Akcie mohou krátkodobě na rostoucí inflaci reagovat negativně, protože se firmám zdražují vstupy. Dlouhodobě jsou ale firmy schopné přenést vyšší ceny vstupů do cen svých výrobků a služeb a udržovat tím růst svých zisků. Graf níže ukazuje historické rozpětí průměrných ročních výnosů očištěných o inflaci sledovaných ve 20letých obdobích.

Snímek obrazovky 2023-03-24 v 11.46.07


zdroj: Morningstar, jednotlivé třídy aktiv jsou zastoupeny odpovídajícími Morningstar indexy

Jak své úspory chránit bezpečně?

Většina lidí chce mít své úspory uložené zejména bezpečně. Proto často drží peníze v bankách na účtech pojištěných státem. V dobách předlužených států a nízkých úrokových sazeb je ale hotovost ten nejhorší způsob, jak chránit své peníze. Pokud chcete dlouhodobě chránit vybudované bohatství, musíte peníze investovat. Neexistuje však universální investice, která by byla bezpečná pro každého a pro všechny jeho finanční cíle.

Nejprve si ujasněte své cíle

Abyste mohli “bezpečně” investovat své úspory, musíte si nejdříve ujasnit své finanční cíle. Proč spoříte? K čemu mají tyto peníze jednou sloužit? Pokud si jasně definujete své cíle, bude pro vás jednodušší rozdělit peníze na 3 části a určit, jakou částku potřebujete držet jako pohotovostní rezervu, kolik peněz budete potřebovat ve střednědobém horizontu a kolik ze svých úspor můžete nechat pracovat dynamicky na dlouhodobé cíle, jako je doživotní renta.

Rozdělte peníze na 3 hromádky

V hotovosti držte jen pohotovostní rezervu nebo částku, o které víte, že ji budete potřebovat v příštích 3 letech. Druhá část úspor vám může sloužit na cíle v příštích 4 až 10 letech – pro ně bude nejbezpečnější dobře vyvážené portfolio s důrazem na širokou diverzifikaci. Součástí takového portfolia budou i zmiňované proti-inflační dluhopisy a komodity, dále zlato, akcie, nemovitosti nebo další typy dluhopisů. Pro třetí část úspor, určenou na dlouhodobé cíle za 10 a více let, bude nejbezpečnější investicí portfolio, kde převažují akcie. Takové portfolio bude sice výrazně kolísat, ale dlouhodobě vám dodá potřebný výnos, se kterým nejen porazíte inflaci, ale dosáhnete i významnějšího růstu hodnoty investovaných prostředků.

Najměte si finančního poradce

Spravovat svůj majetek podle uvedeného principu 3 hromádek je nyní velmi snadné díky moderním technologiím. Finanční poradci dnes mají k dispozici investiční platformu Edward, která dokáže velmi jednoduše a efektivně investovat a spravovat majetek klienta na základě jeho finančních cílů a preferencí. Tím prvním a nejjednodušším krokem, který může každý člověk udělat, je sejít se se svým finančním poradcem. Ten mu pomůže ujasnit si záměry, definovat finanční cíle a sestavit investiční plán, který bude bezpečně chránit hodnotu jeho bohatství.